קבוצת אופקים - ניהול סיכונים פיננסים

אופקים מובילה את תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים בישראל בגישה מקצועית ושירותית אחרת ומשמשת כתחנה סופית ללקוח בממשק מול שווקי ההון והפיננסים.

חברות הקבוצה מספקות ללקוח העסקי סל שירותים פיננסיים כלכליים עוטף: שירותי ניהול סיכוני שוק, גידור חשיפות מט"ח, ריבית, סחורות ומדדים, שירותי חדר עסקאות מלאים,
מחלקות כלכליות, עבודות שווי הוגן, ומערך שירותי בנקאות השקעות.

אנו מבינים את הצורך העסקי שלכם, את מורכבות השווקים הפיננסיים ויודעים, בעבודה מקצועית ומניסיון רב שנים, לספק את הפיתרון הטוב ביותר והמותאם ייחודית לצרכים העסקיים שלכם.